Vi trenger å høre til. #lagplass - Verdensdagen for Psykisk Helse

Sammen med Grethe Frank Strand fra Ullensaker kommune, ønsker vi å belyse verdensdagen for Psykisk Helse. Hvert år markeres denne dagen, og i år er det 10. oktober. Dette er en viktig dag dedikert til å spre kunnskap og åpenhet rundt temaet psykisk helse. Initiativet har som mål å skape en nasjonal befolkningskampanje om psykisk folkehelse, og oppfordrer til en felles innsats mot ensomhet og utenforskap.

Årets kampanje har et sterkt budskap: "Vi trenger å høre til #lagplass"
Dette temaet er et kraftfullt opprop til alle om å gjøre møteplassene våre mer inkluderende. Det oppfordrer til refleksjon over hvem vi inviterer inn i våre liv, og hvordan vi kommuniserer med hverandre, enten det er på arbeidsplassen, i skolen, nærmiljøet eller på nettet.


En viktig brikke i å motvirke ensomhet er å skape meningsfulle møteplasser. Det handler om å skape et fellesskap hvor hver enkelt føler seg sett, respektert og akseptert for den de er. Å føle tilhørighet er grunnleggende og kan påvirke vår mentale helse i stor grad. Sosial støtte har en betydelig innvirkning på vårt velvære, spesielt i utfordrende tider. Derfor oppfordrer kampanjen til å fremme møteplasser som gir rom for et bredt mangfold av mennesker - fordi vi alle trenger å føle at vi har en plass, at vi blir sett og akseptert. #lagplass

For å gjennomføre en engasjerende markering på Verdensdagen for psykisk helse, trenger det ikke være komplisert. På verdensdagen.no finner du nyttige tips og ressurser, blant annet plakater som kan printes ut og henges opp. Plakatene er tilgjengelig på flere språk, også finnes det en veiledning for å skape egne råd og regler for psykisk helse på arbeidsplassen.

Plakater til nedlastning


La oss sammen bidra til å gjøre verden til en mer inkluderende og støttende plass for alle. Vi kan alle være med på å skape et samfunn hvor vi viser omsorg for hverandre og hvor ingen føler seg utenfor. Så bli med og #lagplass for en bedre psykisk helse!