Personvernerklæring

Innovasjon Gardermoen arbeider for økt verdiskapning i medlemsbedriftene og utvikling av næringslivet i Gardermoregionen

 

Innovasjon Gardermoen er i henhold til personopplysningsloven og EUs generelle personvernforordning (GDPR) behandlingsansvarlig for de personopplysningene som behandles av selskapet.

 

Du kan når som helst kontakte oss for å oppdatere eller slette dine lagrede data hos oss.  Vi har følgende kontaktinformasjon:

Storgata 6, 2050 Jessheim 
E-post: post@innovasjon-gardermoen.no
Telefon: 64 82 22 90

 

Personopplysninger

Personopplysninger er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. En identifiserbar fysisk person er en person som direkte eller indirekte kan identifiseres ved hjelp av en referanse til navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse eller andre identifikatorer. For en oversikt over kategoriene av personopplysninger som behandles av Innovasjon Gardermoen og annen viktig informasjon om vår behandling av personopplysninger, vennligst les informasjonen nedenfor.

 

Innovasjon Gardermoen behandler personopplysninger for 2 formål.

1. Lagring av medlemsdata

 • Bedriftsnavn
 • Kontaktperson(er)
 • Adresseinformasjon bedrift
 • Kontaktinformasjon bedrift
 • Kontaktinformasjon kontaktperson(er)

 

2. Lagring av e-post adresser til nyhetsbrev

Du har rett til å

 • motta informasjon;
 • kreve innsyn;
 • kreve retting;
 • kreve sletting;
 • kreve begrensning;
 • dataportabilitet;
 • klage til tilsynsmyndighet
 • protestere, som angitt i EUs generelle personvernforordning (GDPR) kapittel III.

 

Sosiale medier

Innovasjon Gardermoen benytter sosiale medier for å gi informasjon om våre aktiviteter. Dersom du følger oss på Facebook eller andre sosiale medier, vil den relevante plattformen være ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.

 

Cookies

Cookies er filer som inneholder små mengder data som lagres på din datamaskin eller annet utstyr. Cookies gjør det mulig for nettsider å for eksempel huske handlinger eller preferanser over tid. De fleste nettlesere aksepterer cookies automatisk. Du kan håndtere cookies gjennom å endre dine nettleserinnstillinger, men slike endringer kan påvirke tilgjengelige funksjoner.

 

Bunnteksten på denne websiden til Innovasjon Gardermoen inneholder informasjon om cookies som du kan godkjenne eller avslå.