Lokalmatnettverk - Romeriksmat

Den økte interessen for lokalmat og autentiske matopplevelser gir bærekraftige matopplevelser - for miljøet, kunden og næringene. Miljøutfordringene verden står overfor, styrker oppmerksomheten omkring bruk av natur- og kulturverdier i mat- og opplevelsesproduksjonen. Det er derfor en voksende trend å tilby lokale råvarer og lokale spesialiteter, også på Romerike. Dette åpner for muligheter for økt bærekraftig verdiskaping i utkantstrøk, der matproduksjonen foregår – som igjen gir grunnlag for bosetting og levende bygder. Hvis mulighetene fullt ut skal la seg realisere, kreves tverrfaglig kompetanseheving langs verdikjeden fra jord til bord.
Prosjektet Lokalmatnettverket på Romerike har sitt utspring i den strategiske næringsplanen for Gardermoregionen. Næringsplanen hadde fokus på grønn næringsutvikling i handlingsprogrammet, og et mulig prosjekt var å utvikle et lokalmatnettverk – Romeriksmat. Innovasjon Gardermoen fikk støtte fra Innovasjon Norge til både en forstudie og et forprosjekt om lokalmatnettverk på Romerike. 

Målet med forprosjektet var å få oversikt over ambisjonsnivået og behovene til produsentene i regionen, og forstå hvordan det kunne løses. Nå har noen lokalmatprodusenter gått sammen og skrevet en intensjonsavtale om å danne et SA/AS, samtidig som vi jobber med konseptet for lokalmatnettverket. 

Lokalmatnettverket på Romerike skal bygge opp og være en salg-, marked og distribusjonsapparat for medlemmene og være med på å skape et sterkt og faglig nettverk og kompetansemiljø.

*Lokalmatnettverket på Romerike skal forenkle hverdagen til produsentene ved å ta på seg oppgaver knyttet til salg, markedsføring og distribusjon. Medlemmene blir en del av et større nettverk og kunnskapsmiljø, og produktene skal bli mer synlige og tilgjengelig for folk.

*Lokalmatnettverket på Romerike skal gjøre det enklere for kunden å få oversikt og tilgang på et stort utvalg av lokal mat og drikke fra Romerike.

Den store utfordringen i dag er at det er vanskelig for forbrukere å handle lokalmat på Romerike. En god kanal for bønder og kunder i dag er Reko-ringen, men der er det bare mulig å handle hver 14. dag, i tillegg til en del andre begrensninger. Vi ønsker derfor å etablere et tilbud hvor forbrukere og storhusholdnings-kunder enkelt kan få tak i lokalmat hver dag. Vi planlegger å etablere en fast lokalmat-butikk, og trenger et egnet sted hvor dette kan etableres på Jessheim, og på sikt i Lillestrøm. Vi vil søke Innovasjon Norge om midler til hovedprosjekt når konseptet vårt er utviklet.

Romerike Sparebank heier på lokale bønder og matprodusenter på Romerike. Derfor har vi støttet prosjektet til Innovasjon Gardermoen, "Lokalmatnettverk på Romerike", med en pengegave. I tillegg til å spre matglede skal prosjektet synliggjøre og tilgjengeliggjøre lokalmat for befolkningen i regionen vår. Prosjektet er bærekraftig, løfter frem bønder på Romerike, styrker lokalt næringsliv og er positivt for oss som bor her. Som engasjert landbruksbank gleder vi oss til å se fortsettelsen!

Vil du bli med i prosjektet? Ta kontakt med oss her