• Gardermoen flyplass
  Helt siden hovedflyplassen på Gardermoen ble åpnet i 1998, har bedriftsnettverket Innovasjon Gardermoen arbeidet for utvikling av næringslivet i regionen
 • Gardermoen
  Gardermoregionen er i dag et av de mest spennende områdene for næringsutvikling i Norge
 • Næringsliv
  Innovasjon Gardermoen arbeider for økt lønnsomhet og vekst hos medlemsbedriftene, gjennom å sette fokus på nye forretnings-muligheter, fremtidsrettet tenkning og nyskapning.
 • Kart
  Vi bringer oppdatert informasjon fra næringslivet og regionen, og setter næringslivsinteresser på dagsorden!

  Medlemskap i IG kan gi deg økt lønnsomhet og vekst

Formål

Formål

Vi arbeider for økt verdiskapning i medlemsbedriftene og utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.
Aktiviteter

Aktiviteter

Innovasjon Gardermoen er Møteplassen for næringsaktører i Gardermoregionen! Delta på våre aktiviteter.
Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Våre samarbeidspartnere er en drivkraft for innovasjon og nyskapning i Gardermoregionen, og vil alle bidra til fortsatt vekst.

Her finner du oss

Du finner oss i lokalene til Business Jessheim 

Storgata 6, 4 etg

2050 Jessheim 

Vedtekter

Vedtekter

Enkeltbedrifter og frittstående offentlig eide bedrifter organisert som aksjeselskaper kan opptas som medlemmer i Innovasjon Gardermoen.
Styret

Styret

Styret skal bestå av 5 medlemmer valgt for to år av gangen, slik at tilnærmet halvparten av medlemmene velges hvert år. Dessuten velges det 2 varamedlemmer for ett år av gangen.

Medarbeidere

Medarbeidere

Innovasjon Gardermoen har 2 fast ansatte, og leier i tillegg inn ressurser til næringsutviklingsprosjekter.

Nettstedet benytter cookies for måling av trafikk. Mer informasjon om cookies. Benytter du andre tjenester på vår nettside må du godkjenne vår personvernerklæring.
Ok Nei