Forum for Gardermoen Næringspark

Innovasjon Gardermoen leder/fasiliterer Forum for Gardermoen Næringspark som har følgende formål og organisering:
 
Formålet er å arbeide for et godt samarbeide internt i Gardermoen Næringspark og samordne seg for en best mulig utvikling av Gardermoen Næringspark til interessentenes beste på de områder man kan ha nytte av å samarbeide. Forumet skal være et felles kontaktledd ovenfor offentlige premissgivere, samt andre regionale og nasjonale utviklingsaktører.

Forumet er en sammenslutning av medlemmer i Innovasjon Gardermoen, som har felles interesser i utviklingen av Gardermoen Næringspark. Forumet er ikke organisert som en egen organisasjon med vedtekter og organisasjonsnummer, men som et prosjekt under Innovasjon Gardermoen.  Det er ca 4 møter årlig, med en agenda laget på bakgrunn av innspill fra medlemmene og /eller oppdukkende saker.