INNOVASJONSPRISEN 2023


Tenker din bedrift annerledes? 


Da kan det være din bedrift eller organisasjon vi leter etter som kandidat til Innovasjonsprisen 2023.

Innovasjon, utvikling og bærekraft er fortsatt hovedfokus for Innovasjonsprisen 2023. 
Premiene er midler som vinnerne kan bruke til egne innovative og utviklingsprosjekter innad bedriften.

Innovasjonsprisen for Gardermoregionen vil bli tildelt til en etablert og motivert bedrift eller organisasjon som fokuserer på innovasjons, nye og bærekraftige løsninger. Bak prisen står GRIP, BDO, DNB, Romerikes Bland, Nordby Eiendom, Norconsult, Raadmannen AS og Innovasjon Gardermoen. 

Premiene er midler som vinnerne kan bruke til egne innovasjons-og bærekraftstiltak:
 
  • 1. plass = kr 50 000,- og 15 timer gratis rådgivning for etablering av bærekrafttiltak fra BDO. 
  • 2. plass = kr 10 000,-   
  • 3. plass = kr 5 000,- 
Fristen for å nominere er 15. september 2023. 


Kriterier for å delta
For å delta i konkurransen, må en fylle ut søknadsskjemaet og vuderes ut fra seks områder som dekker økonomiske, sosiale og miljømessige forhold.

En jury vil vektlegge disse kategoriene:
  • Verdigrunnlag
  • Innovasjon
  • Samfunnsbidrag (For eksempel: Har bedriften bidratt til mange arbeidsplasser?)
  • Økonomi/nøkkeltall
  • Merkenavn/visualitet
  • Bærekraft
  • Lokasjon

Slik kåres vinnerene
Basert på søknadene vil juryen plukke ut inntil 10 kandidater til et eget intervju med juryen.
På bakgrunn av søknad og intervju kåres det en 1. plass, 2. plass og 3.plass.

Vinnerene blir annonsert på Gardermokonferansen 2023, som går av stabelen tirsdag 7 november 2023. Finalister vil få gratis deltagelse på konferansen (inntil 2 billetter).

Premien
Juryen vil velge ut opptil 10 kandidater til intervju før vinnerne kåres. Prisen er 50 000 kr til 1.plass, 10 000 kr til 2. plass, og 5 000 kr til 3. plass. Førsteplass får i tillegg inntil 15 timer gratis rådgivning for etablering av bærekrafttiltak fra BDO.

Slik deltar du:
Er din bedrift eller organisasjon en aktuell kandidat til Innovasjonsprisen?  Da kan du sende din søknad eller nominere en bedriften din ved å fylle ut søknadskjemaet her

Vi gleder oss til å lese alle søknadene fra dere!


OM JURYEN:Kristen Elstad er partner og revisor med offentlig godkjenning hos BDO AS. I tillegg til
å ha ansvar for revisjonsoppdragene til mellomstore og store selskaper i Gardermoregionen,
har han ekspertise innen bransjene Bygg og Anlegg, Handel og Eiendom. Han har også
ansvaret for BDO's seks kontorer på Romerike og Innlandet og er involvert i ledergruppen og utviklingsprosjektene i BDO.

Hvorfor vil du og BDO være med som jury, samt sponse denne prisen?
- Årsaken til at jeg sitter i juryen og er sponsor er at jeg ønsker å fremme virksomhet som jobber med innovasjon og samspill med bærekraft. 

Kristina Fritsvold Nilsen er administrerende direktør i Romerikes Blad og regiondirektør i aviskonsernet Amedia. Hun er styreleder i 12 aviser og styremedlem i flere andre bedrifter og organisasjoner. Fritsvold Nilsen har tidligere vært nordisk analysesjef og viseadministrerende direktør i medieanalyseselskapet Retriever, samt jounalist i NRK og avisa Varden. Hun har en bachelor i journalistikk fra Mediehøgskolen Gimlekollen og en master i ledelse fra BI. 

Hvorfor vil du og Romerikes Blad være med som jury, samt sponse denne prisen? 
- For Romerikes Blad er det veldig viktig å bidra til utvikling i lokalsamfunnet. Vi heier på folk som prøver på noe nytt, som ikke gir seg og som bidrar til innovasjon. Personlig lærer jeg masse av å sitte i denne juryen fordi jeg får møte så mange spennende folk og får høre om så mange flotte prosjekter.
Tor Eivind Nordby Vik er dagligleder i Nordby Eiendomsselskap med utvikling av bolig og næringsarealer i Gardermoregionen i tillegg til å engasjere seg som leder i Nannestad Næringsforum gjennom de siste 10 årene. 

Hvorfor vil du og Nordby Eiendom være med som jury, samt sponse denne prisen? 
- Innovasjon og nyskapning er et viktig element for utvikling og forbedring i de enkelte bedrifter, nyetablerende som eksisterende. Jeg mener det er viktig å støtte dette punktet for å skape ett større og stødigere næringsliv i regionen og landet. 
Kristine Skolt Tveitan har mastergrad innen industriell økonomi og ledelse, og har over 13 års erfaring fra bygg og anleggsbransjen. Hun startet sin karriere som konserntrainee i Mesta, før hun etter hvert ble anleggsleder. Deretter gikk ferden til Multiconsult hvor hun ledet baneseksjomem deres på Skøyen. I dag leder Kristine Norconsult sitt kontor på Jessheim, og jobber til daglig som prosjekt-og prosjekteringsleder innen samferdselsoppdrag. Hun er strukturert, tydelig og er svært god på kommunikasjon- og hun har i tillegg en særskilt evne til å gå opp avhengigheter imellom ulike fag og sikrer at alle "ser det samme bildet". 

Hvorfor vil du og Norconsult være med som jury, samt sponse denne prisen? 
- Norconsult er en kunnskapsbedrift og vår visjon er "Hver dag forbedrer vi hverdagen"! Vi søker stadig etter mer bærekraftige, effektive og samfunnsnyttige løsninger. Våre 5 900 medarbeidere er fordelt på mer enn 130 kontorer, hovedsakelig i Norden, og hvert år løser våre rådgivere rundt 30 000 små og store oppdrag for private og offentlige kunder. Kombinasjonen av vår lokale tilstedeværelse og tverrfaglig kompetanse innen ingeniørfag, arkitektur, samfunnsplanlegging og digital kompetanse, sikrer oss en helhetlig tilnærming når vi utvikler morgendagens samfunn-og nyskapning og innovasjon har en sentral plass i dette arbeidet. 
Paul Johan Moltzau er ordfører i Hurdal Kommune, og han representerer Gardermoregionen Interkommunalt Politisk Råd (GRIP) i juryen. Paul Johan har vært aktiv i lokalpolitikk i flere tiår,-er som ordfører i permisjon fra Forsvaret hvor han har sin yrkesfaglige bakgrunn samt leder- og tjenesteerfaring innen logistikk og forvaltning. Han er spesielt opptatt av utvikling for det grønne skiftet. 

Hvorfor vil du og GIRP være med som jury, samt sponse denne prisen?
- GRIP ønsker med den vedtatte prisen å støtte det lokale næringslivet, inspirere til satsing på innovasjon og bærekraft gjennom styrket samarbeid og også utvide kontaktnettet sitt. Som ordfører i regionen er man naturligvis opptatt av næringsutvikling og juryarbeidet gir meg en verdifull og mer inngående kjennskap til næringslivet på Øvre Romerike. Torgeir Stensli er foredragsholder og dagligleder i Raadmannen AS. Tidligere har han erfaring som daglig leder og medlem i konsernledelse i en rekke selskaper som MoRek AS, Mercedes Benz Norge, Hellanor AS og Nivis Tier (Continental Norge AS). Torgeir har nærmere 40 år som leder og toppleder med genuin interesse for ledelse, forretningsutvikling og organisasjonsutvikling. I dag driver Torgeir som styreleder og styremedlem i flere bedrifter og stiftelser, samt rådgiver for gründere og ledere gjennom selskapet Raadmannen AS. 
Gunnar Mensner har i mange år vært leder for DNB ASA sin avdeling for små og mellomstore bedrifter på Romerike, samt bedriftsavdelinger i Oslo Sentrum. Fokusområdet er å legge til rette og utvikle lokalt næringsliv som din finansielle partner. Marianita Hustveit er prosjekt-og markedsansvarlig i Innovasjon Gardermoen. Hun har blant annet ansvar for markedsføringen, sosiale medier, prosjekter, medlemsoppfølging og de forskjellige arrangementene som gjennomføres. Marianita har jobbet i Innovasjon Gardermoen siden januar 2023, og har bakgrunn i digital markedsføring, reiseliv, markedsføring innen konseptdreven virksomhet, nettbutikk og sosiale medier. 

Hvorfor vil du og Innvovasjon Gardermoen være med som jury, samt sponse denne prisen? 
- I Innovasjon Gardermoen er vi opptatt av innovasjon, bærekraft og nyskapende ideer. Noe som er med på å utvikle næringslivet i regionen. Som en del av juryen setter jeg pris på muligheten til å være med på å løfte frem dyktige innovatører som er en drivkraft for fremgang og positiv endring i samfunnet.