Tenker din bedrift annerledes? 


Da kan det være dere vi leter etter som kandidat til Innovasjonsprisen 2024.

Innovasjon, utvikling og bærekraft er fortsatt hovedfokus for Innovasjonsprisen 2024. 

Innovasjonsprisen for Gardermoregionen vil bli tildelt en etablert og motivert bedrift eller organisasjon som fokuserer på innovasjon, nye og bærekraftige løsninger. Bak prisen står GRIP, BDO, DNB, Romerikes Blad, Norconsult, Raadmannen AS og Innovasjon Gardermoen

Premiene er midler som vinnerne kan bruke til egne innovative og utviklingsprosjekter innad bedriften:
 • 1. plass = kr 50 000,- 
 • 2. plass = kr 10 000,-   
 • 3. plass = kr 5 000,- 

I tillegg får alle finalistene ett rådgivningsmøte med:
 • BDO (rådgivnings- og revisjonsselskap)
 • Raadmannen AS (ledelse- og forretningsutvikling m.m)
 • Innovasjon Gardermoen (rådgivningsmøte innenfor digital markedsføring)
   
Fristen for å nominere er 01. september 2024. 
Kriterier for å delta
Fyll ut søknadsskjemaet. Søknaden vurderes ut fra sju kriterier. De dekker økonomiske, sosiale og miljømessige forhold.

Juryen vektlegger:

1) Verdigrunnlag

Søker bør vise grunnleggende profesjonalitet med mål om å fremstå som en seriøs aktør i nærings- og organisasjonsliv.

2) Innovasjon
Søker bør vise utvikling og nytenkning for å utvikle sin virksomhet.

3) Samfunnsbidrag
Søker bør ha som mål å skape engasjement og positivitet for samfunns- og næringslivet i regionen.

4) Økonomi/nøkkeltall
Søker bør ha fokus på sunn økonomi, enten som en etablert virksomhet, eller en nyskapende virksomhet med mål om fremtidig finansieringsløsninger.

5) Merkenavn/visualitet
Søker bør ha en klar plan for utnyttelse av eksisterende merkenavn eller hvordan å skape et velrenommert merkenavn.

6) Bærekraft 
Søker bør være tydelig i hvordan deres virksomhet møter kravene til en bærekraftig aktivitet, både innen klima, økonomi og sosialt.

7) Lokasjon 
Søker må være lokalisert innen de seks GRIP - kommunene: Hurdal, Eidsvoll, Nannestad, Gjerdrum, Ullensaker eller Nes.

Slik kåres vinnerene
Juryen plukker ut inntil 10 kandidater til intervju.
På bakgrunn av søknad og intervju kåres 1., 2. og 3.plass.

Vinnerene annonseres på Gardermokonferansen 2024. Konferansen går av stabelen torsdag 7.november 2024. Finalistene får gratis deltakelse på konferansen (dagtid). 

Premie
1.plass: 50 000 kr
2.plass: 10 000 kr
3.plass:   5 000 kr

I tillegg får alle finalistene ett rådgivningsmøte med:
 • BDO (rådgivnings- og revisjonsselskap)
 • Raadmannen AS (ledelse- og forretningsutvikling m.m)
 • Innovasjon Gardermoen (rådgivningsmøte innenfor digital markedsføring)

Slik deltar du:
Tenker din bedrift eller organisasjon nytt og nyttig? Da er du rett kandidat til å søke Innovasjonsprisen.

Vi gleder oss til å lese søknaden deres!

Fyll inn søknadsskjemaet her.

 

OM JURYEN:Kristen Elstad er partner og revisor med offentlig godkjenning hos BDO AS. I tillegg til
å ha ansvar for revisjonsoppdragene til mellomstore og store selskaper i Gardermoregionen,
har han ekspertise innen bransjene Bygg og Anlegg, Handel og Eiendom. Han har også
ansvaret for BDO's seks kontorer på Romerike og Innlandet og er involvert i ledergruppen og utviklingsprosjektene i BDO.

Hvorfor vil du og BDO være med som jury, samt sponse denne prisen?

- Årsaken til at jeg sitter i juryen og er sponsor er at jeg ønsker å fremme virksomhet som jobber med innovasjon og samspill med bærekraft. 

Kristina Fritsvold Nilsen er administrerende direktør i Romerikes Blad og regiondirektør i aviskonsernet Amedia. Hun er styreleder i 12 aviser og styremedlem i flere andre bedrifter og organisasjoner. Fritsvold Nilsen har tidligere vært nordisk analysesjef og viseadministrerende direktør i medieanalyseselskapet Retriever, samt jounalist i NRK og avisa Varden. Hun har en bachelor i journalistikk fra Mediehøgskolen Gimlekollen og en master i ledelse fra BI. 

Hvorfor vil du og Romerikes Blad være med som jury, samt sponse denne prisen? 

- For Romerikes Blad er det veldig viktig å bidra til utvikling i lokalsamfunnet. Vi heier på folk som prøver på noe nytt, som ikke gir seg og som bidrar til innovasjon. Personlig lærer jeg masse av å sitte i denne juryen fordi jeg får møte så mange spennende folk og får høre om så mange flotte prosjekter.

Kristine Skolt Tveitan har mastergrad innen industriell økonomi og ledelse, og har over 13 års erfaring fra bygg og anleggsbransjen. Hun startet sin karriere som konserntrainee i Mesta, før hun etter hvert ble anleggsleder. Deretter gikk ferden til Multiconsult hvor hun ledet baneseksjomem deres på Skøyen. I dag leder Kristine Norconsult sitt kontor på Jessheim, og jobber til daglig som prosjekt-og prosjekteringsleder innen samferdselsoppdrag. Hun er strukturert, tydelig og er svært god på kommunikasjon- og hun har i tillegg en særskilt evne til å gå opp avhengigheter imellom ulike fag og sikrer at alle "ser det samme bildet". 

Hvorfor vil du og Norconsult være med som jury, samt sponse denne prisen? 

- Norconsult er en kunnskapsbedrift og vår visjon er "Hver dag forbedrer vi hverdagen"! Vi søker stadig etter mer bærekraftige, effektive og samfunnsnyttige løsninger. Våre 5 900 medarbeidere er fordelt på mer enn 130 kontorer, hovedsakelig i Norden, og hvert år løser våre rådgivere rundt 30 000 små og store oppdrag for private og offentlige kunder. Kombinasjonen av vår lokale tilstedeværelse og tverrfaglig kompetanse innen ingeniørfag, arkitektur, samfunnsplanlegging og digital kompetanse, sikrer oss en helhetlig tilnærming når vi utvikler morgendagens samfunn-og nyskapning og innovasjon har en sentral plass i dette arbeidet. 
Paul Johan Moltzau er ordfører i Hurdal Kommune, og han representerer Gardermoregionen Interkommunalt Politisk Råd (GRIP) i juryen. Paul Johan har vært aktiv i lokalpolitikk i flere tiår,-er som ordfører i permisjon fra Forsvaret hvor han har sin yrkesfaglige bakgrunn samt leder- og tjenesteerfaring innen logistikk og forvaltning. Han er spesielt opptatt av utvikling for det grønne skiftet. 

Hvorfor vil du og GRIP være med som jury, samt sponse denne prisen?

- GRIP ønsker med den vedtatte prisen å støtte det lokale næringslivet, inspirere til satsing på innovasjon og bærekraft gjennom styrket samarbeid og også utvide kontaktnettet sitt. Som ordfører i regionen er man naturligvis opptatt av næringsutvikling og juryarbeidet gir meg en verdifull og mer inngående kjennskap til næringslivet på Øvre Romerike. Torgeir Stensli er foredragsholder og daglig leder i Raadmannen AS. Tidligere har han erfaring som daglig leder og medlem i konsernledelse i en rekke selskaper som MoRek AS, Mercedes Benz Norge, Hellanor AS og Nivis Tier (Continental Norge AS). Torgeir har nærmere 40 år som leder og toppleder med genuin interesse for ledelse, forretningsutvikling og organisasjonsutvikling. I dag driver Torgeir som styreleder og styremedlem i flere bedrifter og stiftelser, samt rådgiver for gründere og ledere gjennom selskapet Raadmannen AS. 

Hvorfor vil du og Raadmannen AS være med som jury, samt sponse denne prisen? 

- Raadmannen AS ønsker å bidra til motivasjon til økt Innovasjon hos bedriftene og grundere på Øvre Romerike.


Gunnar Mensner har i mange år vært leder for DNB ASA sin avdeling for små og mellomstore bedrifter på Romerike, samt bedriftsavdelinger i Oslo Sentrum. Fokusområdet er å legge til rette og utvikle lokalt næringsliv som din finansielle partner. 

Hvorfor vil du og DNB være med som jury, samt sponse denne prisen? 

- Jeg syns det er spennende å få være med å dele ut en pris som retter fokus mot Innovasjon og bærekraft. 


Ida Luke Muggerud er Eventkoordinator i Innovasjon Gardermoen. Hun har blant annet ansvar for planlegging og gjennomføring av events, deltar i næringsforum og medlemsoppfølging.  Ida har jobbet i Innovasjon Gardermoen siden februar 2024, og har bakgrunn fra kulturhistorie, museum, reiseliv, markedskommunikasjon og innholdsmarkedsføring.

Hvorfor er det så viktig for Innovasjon Gardermoen å ha en egen Innovasjonspris i Gardermoregionen?

- I Innovasjon Gardermoen er vi opptatt av å fremme de som tenker nytt og kreativt. Gardermoregionen er en region i vekst som tiltrekker seg mange nye og kreative hoder. Det er viktig å fremme disse og la de få skinne ekstra, få motivasjon og tilskudd med en egen pris!