Utlysning av tilskuddsordninger i Akershus 2024

Trenger din bedrift tilskudd til å kunne inkludere flere mennesker i arbeidslivet? Eller har du behov for å gi de ansatte ny kompetanse for å gjennomføre omstilling og innovasjon i bedriften? Da bør du lese videre om tilskuddsordningene Akershus Fylkeskommune utlyser i 2024.

 


Tilskudd til bedriftsintern opplæring (BIO-ordningen) 2024


BIO-ordningen skal bidra til å gi bedrifter kompetansen de trenger for å gjennomføre omstilling, med mål om å fremme bedriftens konkurransekraft. Alle små og mellomstore bedrifter med opptil 250 ansatte, og som har behov for et kompetanseløft av egne ansatte for å gjennomføre en omstilling av bedriften, kan søke.

Les mer om tilskuddsordningen og kravene til søknaden

Det er løpende søknadsfrist til midlene er brukt opp

Ved spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med seniorrådgiver i Akershus Fylkeskommune, Viktoria Amalie Dahl, på viktoriada@afk.no

 

Det er også mulig å booke veiledningstime her


Tilskudd til sosialt entreprenørskap og arbeidsinkludering i Akershus 2024


Formålet med ordningen er å stimulere til økt innovasjon og verdiskaping gjennom sosialt entreprenørskap og arbeidsinkludering. Er du en sosial entrepenør organisert som AS, en stiftelse eller frivillig organisasjon, og som har lønnede ansatte både på søknadstidspunkt og i prosjektfasen? Da er du velkommen til å søke.

Les mer om tilskuddsordningen og kravene til søknaden.

Tilskuddsordningen har søknadsfrist 19.juni 2024 kl. 23.59.

Ved spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med spesialrådgiver i Akershus Fylkeskommune, Taban Borhan, på tabanb@afk.no eller mobil 98843171.

Det er også mulig å booke veiledningstime her


Vi ønsker deg lykke til med søknaden!