Sulerud- vinnere av Innovasjonsprisen 2022!

Selv om vi enda nyter sommeren, kommer høsten fort her til kalde nord. Det betyr også at vi nærmer oss Gardermokonferansen som vil bli avholdt den 7 november på Thon Hotel Oslo Airport. Og selvfølgelig vil utdelingen av Innovasjonsprisen 2023 være en del av programmet!
 
Marianita og jeg (Elise) har tatt turen til Sulerud Gård på Sørum, for å hilse på fjorårets vinnere av Innovasjonsprisen: Terje og Gulbrand Romsaas.

På den idylliske gården blir vi møtt av Gulbrand (28) sønn på gården, han viser oss med glede Sålabben- som har fått fengende navnet «Carbon Tiger» (hvilket sendte de til topps under fjorårets pris).
Prisen vant de på bakgrunn av deres konsept med så-teknologien. Tanken er at så-teknologien vil bidra til økte avlinger for bonden, lavere etableringskostnader og positive resultater i forhold til vannkvalitet i omkringliggende vassdrag og miljø. Endringer i klima vil føre til store tørkeområder i jorda, utviklingen av et direktesåingssystem kan derfor være en bidragsyter til at fuktigheten i jorda opprettholdes. At det krever tid og tålmodighet slik at jordsmonnet kan bygges opp å skape stabil jord er man bevisste på- så at man allerede ser endringer, er positive resultater.


I det fine sommerværet, blir vi ført bort til husets hage som er omringet av frodige blomster og grønt gress. Underveis møter vi også Terje (57) far i huset, og det tar ikke langt tid før praten er i gang!
Terje forteller at utforskning av såteknikken alltid har vært til stede, mer presist: 40 år, og med bakgrunn innenfor agronomi har behovet for utvikling hele tiden vært i fokus. Men det var først da Gulbrand vektla utarbeidelse av prototypen til sålabben i sin bacheloroppgave at planen virkelig begynte å se dagens lys. Gulbrand har nemlig bachelor i agronomi og landsbruksteknikk fra Høgskolen i Hedmark (Høgskolen i Innlandet), hvor han ble tildelt stipend for «Beste bacheloroppgave i Landbruksteknikk». Stipendet kom virkelig Sulerud gutta til gode, da de i etterkant av prisen ble introdusert for næringsrådgiveren i Sørum og Innovasjon Norge, og hvor de sammen bidro til at prototypen ble iverksatt.

Ideen om å utvikle sålabben kom som følge av bevissthet og interesse for bærekraft. Det er viktig å være opp å frem er de begge enige i, og et sted må man starte: «alt henger sammen med alt». Terje forteller at å besøke ulike landbruksmesser i utlandet har gitt innspill og ideer som kan være positive til utvikling her hjemme. Det skjer mye utenfor Norge, og at man deler mye av de samme tankene betyr også at behovet er til stede. 


Det siste året har det skjedd mye for gutta på Sulerud, ikke nok med at de vant fjorårets Innovasjonspris, i år vant de også førstepremien i Landbrukets Bærekraftspris. Dette på bakgrunn av solcelleanlegget som ble koblet opp på gården høsten 2022. At de er innovative og tenker «grønt» er det ingen tvil om.
Etter at de vant Innovasjonsprisen har de blant annet fått nyttige rådgivningstimer med BDO, og er koblet opp til videre prosjekter med Innovasjon Norge. Terje forteller videre at de er med på en forsøksserie som går over 3 år gjennom landbruksrådgivningen LNR og NIBIO på Løken i Høland. Her tar de avlingsmålinger og følger opp det ene systemet mot det andre. Årsaken til at forsøksserien går over 3 år er nettopp fordi ingen år er like, samtidig som at systemet blir testet på ulike såtidspunkter. At det er tidskrevende legger de ikke skjul på, samtidig understrekes det at «det er grådig moro». At samtalen rundt prosjektet fort kan bli et samtaleemne rundt middagsbordet er de klar over, og er bevisst på at det godt kan begrenses … Det er dog ingen tvil om at nysgjerrigheten og entusiasmen er til stede hos dem begge!

Prosjektet har også bidratt til gode samarbeid mellom far og sønn, og som de begge understreker- man kan ikke alltid være enig, så det er viktig å lytte til hverandre. Samarbeidet har også gitt de muligheten til kontakter i et større nettverk- alt fra ingeniører til fagfolk i utlandet.

Når det gjelder årets Innovasjonspris er de klare i talen om at deltakelsen er en unik mulighet for bedrifter å fremme både synlighet og skape større nettverk. De er også tydelige på at engasjementet og villigheten bør være til stede, både før, under og etter prisen!