Stort oppmøte på dagens frokostmøte i Eidsvoll!

Sammen med Eidsvoll næringslivsforum holdt vi i dag en frokostsamling med temaer på agendaen som hadde stor suksess blant de rundt 60 oppmøtte. 

Møtet ble åpnet med en velkomsthilsen fra lederen av Eidsvoll næringslivsforum, Finn Harald Pettersen. Deretter fikk deltakerne et lite innblikk i hva som skjer på Eidsvoll 1814 i tiden fremover.

Etter dette var det fokus på strategisk næringsplan og samarbeid på tvers av kommunegrenser. Prosjektleder Inge Kampenes fra Advansia presenterte fremdrift og gjennomføring i prosjektet, inkludert bærekraftredegjørelse i regionen. Deltakerne fikk også vite hva målene i strategisk næringsplan er, og hva dette vil gjøre for regionen.


Remy presenterte deretter den nye organisasjonen, og hva som skjer og planene for Innovasjon Gardermoen fremover. Etter dette var det en kort pause for påfyll av kaffe, mingling og nettverksbygging.
 

Neste tema på agendaen var hva som skal til for å holde bedriftene i Eidsvoll, presentert av Henrik Holum fra Bspoke. Bspoke AS er et ambisiøst ansatteid selskap som ble etablert i en garasje i Eidsvoll i 2014. Selskapet huser nå 54 selvstendige mennesker. Det var en meget interessant historie å høre om reisen fra Brunosten til Barcode - eller fra Eidsvoll til Oslo S om man skal være presis. 


Til slutt fikk deltakerne en oppdatering fra ordføreren i Eidsvoll, Hege Svendsen, om siste nytt i kommunen. Alt i alt var det en interessant og informativ frokostsamling med fokus på næringslivet i Eidsvoll og regionen rundt.

Vi vil takke alle som deltok på møtet, og vi ser frem til neste!