Stor interesse for Styreportalen

Denne uken lanserte Innovasjon Gardermoen, Kunnskapsbyen Lillestrøm, Formue og partnere den nye Styreportalen på Romerike. Lanseringen foregikk foran nesten 100 fremmøtte på historiske Quality Hotel Olavsgaard.


          

Målet med Styreportalen

 

Målet med Styreportalen på Romerike er å fylle styrerommene med gode, lokale aktører. Gjennom portalen blir det lettere både for de som vil finne aktuelle styremedlemmer og de som ønsker seg styreverv. Det vil også bli gitt tilbud om relevante styrekurs og kompetanseprogram gjennom våre samarbeidspartnere. Som Daglig leder i Innovasjon Gardermoen, Remy Skogstrand sier


Inviterer vi mennesker til å utvikle seg som styremedlemmer og tilby kompetansen sin til flere. Samtidig vil det være en god mulighet for bedrifter til å sikre et mangfoldig styre som kan være med å utvikle bedriftene på Romerike.


Spennende innlegg


Siren Borgen-Byng, formuesforvalter i Formue AS, innledet med å snakke litt om Formue og deres jobb med rådgivning innen forvaltning av formuer. Hun snakket videre om hvorfor vi etablerer en styreportal og at næringslivsforumene er en viktig brikke i denne etableringen. Lotte Lundby Kristiansen og Ellen Tangen Eilerås fra Advokatfirmaet Halvorsen og Co fikk publikums oppmerksomhet når de snakket om de pliktene og det ansvaret som følger med et styreverv. De pekte på nye regler for kjønnsbalanse i styrene og viktigheten av å følge disse. Visste du at når et styre ikke er lovlig sammensatt risikerer man at beslutningene som tas er ugyldige?

Selv om det er en del lover og plikter som kommer med et styreverv, understreket Ellen og Lotte at det trengs mye kompetanse i styrene, og at det handler om å ta noen forhåndsregler som å sette seg inn i pliktene, tegne styreansvarsforsikring og ta del i styrearbeidet. Vi fikk også god innføring i hva et styre er og eksempler på et par dommer der et styremedlem hadde gjort noe forsettelig til skade for firmaene de jobbet i.Lise Merethe Bekken og Ine Foss fra Kvikkere Hoder rekruttering kalte seg selv et "Matchmakingbyrå" eller et slags "Datingbyrå" til latter fra salen. De tok oss på en engasjerende måte gjennom temaer som rekruttering til styrer, hva er evner og ferdigheter? og hva er personlighet? Ikke minst fikk vi svar på hvilke kompetanser som vil bli høyt verdsatt for fremtiden så som analytisk tenkning, kreativ tenkning og endringsevne- og vilje.

Mer spesifikt rettet mot styreverv snakket de om hvilke kompetanse som trengs inn i styrer og hva som er viktig ved styresammensetningen. De presenterte tall for antall kvinner i styrer der det viser seg å være så lavt som 20% og fulgte opp med spørsmålet "Finnes det ikke nok motiverte og kompetente kvinner?"Remy Skogstrand fra Innovasjon Gardermoen avsluttet med å presentere Styreportalen og vise oss hvordan vi med bare noen tasteklikk er registrert. 

Nå har allerede nesten 80 kandidater registrert seg, og vi håper du vil gjøre det samme her!