Masterplan for reiseliv i Gardermoregionen

Vi var på plass da Quality Airport Hotel var vertskap for en stor og engasjert forsamling på Masterplan for reiseliv i Gardermoregionen. Daniel Moldskred, prosjektleder for Gardermoen vekst, hadde invitert næringslivet, kommuner og politikere til å delta i prosjektet.
 
«I 2035 er Gardermoregionen Norge største konferansedestinasjon og en helårs ferie- og fritidsdestinasjon med foretrukne bærekraftige tilbud innen e-motorsport, sykling og klatring.
Destinasjonen er dessuten vertskap for store nasjonale arrangementer og samlinger og er i tillegg blitt en internasjonal møteplass og et kompetanse nav. Samhandlingen mellom bedriftene og kommunene i regionen er sterk og har gitt seg utslag i etableringen av flere helårsattraksjoner i regionen.
Lokalbefolkningen og lokale bedrifter er hyppige brukere av tilbudene i regionen og er gode ambassadører og et godt vertskap for tilreisende»

Quality Airport Hotel var 6. mars vertskap for en stor og engasjert forsamling på Masterplan for reiseliv i Gardermoregionen. Daniel Moldskred, prosjektleder for Gardermoen vekst, hadde invitert næringslivet, kommuner og politikere til å delta i prosjektet.
Masterplan for reiseliv er en del av omstillingsprosjektet Gardermoen vekst - et samarbeidsprosjekt mellom Ullensaker og Nannestad kommune for å utvikle arbeidsplasser i regionen. Innovasjon Norge og Viken fylkeskommunes verktøy har vist seg å være effektivt for et godt samarbeid mellom kommunene og næringslivet på Ullensaker og Nannestad. I tillegg har det hatt positiv effekt som et verktøy i andre omstillingsregioner. Sammen med Viken fylkeskommune og Visit Greater Oslo, organiserte Moldskred samlingen på Quality Airport Hotel Gardermoen. Ordfører fra Ullensaker, Nannestad, Hurdal og Nes deltok, i tillegg til lokale hotell direktører og reiselivsbedrifter. Børre Berglund, konsulent fra 2469 Reiselivsutvikling AS, bidro til en konstruktiv dialog og ble godt mottatt.

Moldskred forteller at arrangementet hadde et stort engasjement og godt oppmøte. «Det er ingen tvil om at prosjektet vil bidra til å sette Gardermoregionen på kartet som en attraktiv destinasjon for opplevelser gjennom kultur, mat, natur idrett og historie.» .
 

Det planlegges at forstudiet blir ferdig før sommeren. Derfor organiseres det et nytt arrangement i mai, hvor alle interesserte kan delta, både de som deltok på dette og de som ikke fikk deltatt på første samling. Hold deg oppdatert på datoen for arrangementet på aktivitetskalenderen våres her: Innovasjon Gardermoen

Innovasjon Gardermoen jobber tett med Gardermoen Vekst i flere prosjekter med rot i omstillingsprosjektet i Ullensaker og Nannestad. «At Innovasjon Gardermoen kan være med å bidra i prosjektene Gardermoen Vekst etablerer, gir store fordeler for våre medlemmer og bygger et godt samarbeid på tvers av bransjer som igjen gir en sterk næringsutvikling i regionen», sier Remy Skogstrand, Daglig leder i Innovasjon Gardermoen.