Næringssamarbeid over hele Romerike

Det ligger store muligheter for nyskaping og vekst i forene Romerike som en samlet næringslivsregion, på tvers av kommunegrenser og gamle geografiske skillelinjer, mener styreleder Hanne Ulsletten og daglig leder Remy Skogstrand i Innovasjon Gardermoen, her sammen med daglig leder Inger-Lise Melby Nøstvik og styreleder Siri Berggreen i Kunnskapsbyen Lillestrøm.
Kunnskapsbyen Lillestrøm og Innovasjon Gardermoen har innledet et tettere samarbeid for å styrke næringslivet i regionen.
 

De to foreningene vil løfte frem Romerike som et attraktivt område for å etablere nye bedrifter. Et stort, regionalt arbeidsmarked gir mulighet til å rekruttere lokalt ansatte til alle slags arbeidsplasser. En felles tilnærming til samarbeid i hele regionen kan også utløse en betydelig oppside hos eksisterende bedrifter.
 

– Sammen kan vi skape muligheter for de virkelig store og spennende etableringene. Samtidig må vi passe på å tilby varierte boområder, med kvaliteter både for de som vil bo urbant og de som vil bo landlig. På Romerike klarer vi begge deler, sier Inger-Lise Melby Nøstvik, daglig leder i Kunnskapsbyen Lillestrøm.
 

Veksten i bo- og arbeidslivsregionen Romerike er helt i Norges-toppen, utløst av sterke geografiske og samfunnsmessige fortrinn, med stor yrkesspredning og spennende arbeidsplasser for de fleste.
 

Og det skulle bare mangle at vi ikke får det til: Midt på det sentrale Østlandet – med Norges hovedflyplass, sterke forskningsmiljøer, mange store selskaper og et mylder av spennende småbedrifter – er mulighetene nærmest ubegrenset.
 

– Vi ønsker å gå foran som et godt eksempel for alle våre medlemmer. Vi er to foreninger som har jobbet med mange av de samme tingene på hver vår kant. Ved å samarbeide ønsker vi å bidra til et sterkere og mer inkluderende næringsliv. Samtidig kan vi utveksle kunnskap og erfaring, og skape merverdi til bedriftene nord for Oslo – uavhengig av kommunegrensene, sier Remy Skogstrand, daglig leder i Innovasjon Gardermoen.

Skrevet av: Steinar Aasen, kommunikasjonsleder i Kunnskapsbyen Lillestrøm.