Innovasjon Gardermoen inngår samarbeidsavtale med Aurskog Sparebank

Aurskog Sparebank ble stiftet i 1846 og er en lokal sparebank. Fokus er på å være en samarbeidspartner med kunder og lokalsamfunn. De gir gaver og sponsorstøtte til allmennyttige formål og bidrar til lokal vekst og utvikling. Hovedkontoret ligger på Aurskog med avdelingskontorer på Bjørkelangen, Årnes, Jessheim, Sørumsand og Askim.


 
Aurskog Sparebank har hatt kontor sentralt på Jessheim siden 2007. I lyse og fine lokaler i Trondheimsvegen møter vi avdelingssjef Laila Døhlen Hansen og kommunikasjons- og markedssjef Helene Enger Skjønnhaug.

Samarbeidsavtale

Fra juni 2024 inngikk nemlig Aurskog Sparebank samarbeidsavtale med Innovasjon Gardermoen. På spørsmål om hvorfor de ønsker å engasjere seg i arbeidet Innovasjon Gardermoen gjør, svarer Laila og Helene:
 

Vi er banken for næringslivet i Ullensaker og det ønsker vi å vise enda tydeligere. Innovasjon Gardermoen har god kvalitet i arbeidet sitt og derfor ønsker vi å formalisere samarbeidet vårt med å inngå denne samarbeidsavtalen. Vi gleder oss til å samarbeide enda tettere både med Innovasjon Gardermoen og næringslivet for øvrig fremover.


Vi gleder oss til å samarbeide tettere med Aurskog Sparebank og til å være med på å synliggjøre alt det gode de gjør i lokalsamfunnet i- og rundt Jessheim.

Les mer om Aurskog Sparebank her.