Gardermokonferansen

Nye impulser og relasjoner
Nytenkning og nyskapning
Debatt og diskusjon

Gardermokonferansen er en årlig møteplass for regionen i regi av Innovasjon Gardermoen, og vårt største arrangement i løpet av året.
 

Konferansen tar opp viktige temaer som berører utviklingen i regionen og områdene rundt. Den henvender seg til brede interessegrupper i samfunnet, og deltakerne er representert fra mange miljøer; næringslivet, kommuner/fylker, forskningsmiljøer/skoler og interesseorganisasjoner.
 

Gardermokonferansen skal gi impulser til nytenkning og nyskapning og invitere til debatt om sentrale nærings- og samfunnsspørsmål.