Gründerstøtte og kompetanseutvikling ifm Covid-19

Formålet er å skape nye arbeidsplasser basert på kunnskap og ideer fra arbeidsledige gründerspirer i regionen. Prosjektet går ut på å identifisere og rekruttere potensielle gründerspirer blant arbeidsledige i regionen, og tilby disse skolering og støtte slik at de kan få testet ut sine ideer i praksis. I praksis vil man gjennomføre etablerersamtaler, bransjerettede kurs, workshop og nettverking samt gratis kontorfellesskap i en oppstartsperiode.
 
Prosjektet eies av Ullensaker kommune (på vegne av regionrådet), i samarbeid med Viken fylkeskommune. Samarbeidspartnere er NAV Østre Viken, Norges Vel (Etablerertjenesten) og Innovasjon Gardermoen.

I regionen er en stor andel av arbeidsplassene knyttet til hovedflyplassen, og tjenester innen service- og handel. Disse er hardt rammet, og for å kunne skape nye arbeidsplasser er det viktig å gi støtte til mulige gründerspirer, og gi de faglig støtte og oppfølging rundt utvikling av nye gründerideer. Det er viktig at flere aktører innen dette segmentet samarbeider for å kunne gi et best mulig tilbud til denne gruppen.

Et overordnet mål er å skape nye arbeidsplasser. Et del mål er å gi et profesjonelt tilbud til de arbeidsledige som ønsker det, for å kunne hjelpe de med å utvikle sine gründerideer videre.

Dette prosjektet ble gjennomført høsten 2021, og vi tar sikte på å gjennomføre noe lignende igjen høsten 2022.