Tilskudd til kompetanseheving - for bedrifter i Viken

Har din bedrift behov for å gi ansatte ny kompetanse?
Nå kan alle bedrifter i Viken søke BIO-tilskudd (Bedriftsintern opplæring), fra Viken fylkeskommune.  

Søknadsfristen er løpende.

 
Hva er BIO-ordningen? 
  • BIO-ordningen skal bidra til å gi bedrifter kompetansen de trenger for å gjennomføre en nødvendig omstilling.  
  • Omstillingen kan omfatte alt fra endring i form av bedriftens produkter og tjenester, måten bedriften  arbeider på, eller etablering i nye markeder.  
  • Bedrifter kan søke om pengestøtte til opplæringstiltak for egne ansatte i Viken.
  • Man kan søke om opptil 700 000 kroner i støtte per bedrift. 
 
Hva er nytt?
BIO-ordningen har nylig gjennomgått en revisjon av retningslinjene sine
Tidligere var det vært krav om at bedrifter måtte være rammet av korona for å få tilskudd til opplæringstiltaket. Dette er nå fjernet. Vi har også økt støtteandelen for små og mellomstore bedrifter.
Les mer om hva som er nytt her.  

Ønsker du veiledning?
Vi i BIO-teamet tilbyr veiledning til bedriftene:  
Les mer og søk her:
https://viken.no/tilskudd-kompetanse