Nytt næringshage og inkubasjonsprogram!

Fra 1. januar 2023 starter nye programperioder for Næringshageprogrammet og Inkubasjonsprogrammet. Bærekraftig omstilling, digitalisering, vekst og økt eksport er sentrale stikkord i de nye programmene. Programmene lyses ut den 15. juni, og da vil søknadskriterier og søknadsmal for det nye næringshageprogrammet og det nye inkubasjonsprogrammet publiseres på siva.no.


 
Næringshageprogrammet 2023-2032
Næringshageprogrammets visjon er å utvikle et bærekraftig og fremtidsrettet næringsliv i distriktene. Hovedmålet til programmet er å bidra til økt verdiskaping basert på regionale fortrinn, gjennom å legge til rette for utvikling av bærekraftige og omstillingsdyktige bedrifter. Næringshageprogrammet skal bidra til å skape levende lokalsamfunn, tilgang til kompetanse og vekst i hele Distrikts-Norge.

Inkubasjonsprogrammet 2023-2032
Inkubasjonsprogrammet visjon er å utvikle fremtidens bærekraftige vekstbedrifter. Økt nasjonal verdiskaping gjennom effektivt å identifisere, videreutvikle og kommersialisere gode ideer til nye vekstbedrifter, og utløse vekst i etablerte virksomheter er hovedmålet. Norge skal øke fastlandseksporten med 50 prosent innen 2030. Nytt Inkubasjonsprogram med skaleringsmodul rettet mot bedrifter med stort vekst- og eksportpotensial skal være ett bidrag til å oppnå dette, samtidig som bredden av norsk næringsliv utvikles. Dette skal bidra til å skape nye, grønnere og mer lønnsomme arbeidsplasser i et konkurransedyktig næringsliv.

Utlysning og søkeseminar
Programmene lyses ut nasjonalt på siva.no den 15. juni med søknadsfrist 15. september 2022. Dette gjelder også skisseutlysning til skaleringsmodulen. Hovedutlysning på skalering vil eventuelt komme tidlig 2023. Fylkeskommunene er oppdragsgivere og finansierer programmene. Alle søkere skal skriftlig orientere sin(e) respektive fylkeskommune(r) om sin søknad før de leverer sin søknad til Siva
Den 22. juni arrangeres det søkeseminarer for både næringshageprogrammet, inkubasjonsprogrammet og skaleringsmodulen. Påmelding til dette sendes: Arrangement@siva.no innen 20. juni kl 15:00.  Spesifiser hvilke av de tre søkeseminarene dere ønsker å delta på.
Det blir sendt ut egen Teams-lenke til de som melder seg på.
Tidspunkt for søkeseminarene:
  • Næringshageprogrammet: kl 9:00-11:00
  • Inkubasjonsprogrammet: kl  12:00-14:00
  • Skaleringsmodulen: kl 14:30-16:00
Søkeseminaret tas opp og publiseres på siva.no i etterkant.