Nettverksmøte for kreative næringer på Øvre Romerike

Forrige uke arrangerte Innovasjon Gardermoen i samarbeid med Ullensaker kommune, nettverksmøte for kreative næringer på Øvre Romerike. Med over 50 engasjerte påmeldte, Wergelandshaugen Kulturdestinasjon som lokasjon og nystekte kanelboller lå alt til rette for en inspirerende samling. 
 
Gunhild Ramsay Kovacs, rådgiver for kreative næringer og byliv i Ullensaker, åpnet samlingen med å snakke litt om alt det spennende hun jobber med. Hun fortalte om hvordan mangelen på møteplasser og oversikt over hva som finnes i nærområdet inspirerte til å starte nettverket for kreative næringer på Øvre Romerike. Gunhild vil gjerne ha tilbakemeldinger på hva som trengs for å tilrettelegge for kultur- og kreative yrker i nærområdet. 
Annicken Thrane-Steen, grunnlegger av Wergelandshaugen Kulturdestinasjon, tok over mikrofonen og fortalte om utviklingen av stedet siden hun kjøpte det i 2017. Det vakre, grå hovedbygget ble bygget på 1920-tallet som en klassisk sorenskrivergård. Fra Annicken tok over stedet har det gjennomgått en stor rehabilitering fra 2017-2021. Det har også blitt bygget fire mikrohus på tomten samt det lyse, moderne atelieret som vi satt i denne aprilformiddagen. Med de moderne mikrohusene viser området en reise i tid og historie. De har en grønn strategi i alt de gjør, blant annet har mikrohusene matter på takene som renser luften over, det er bievennlige planter i den engelske hagen, maten lages lokalt og møblene er hentet fra gårdene rundt. Annicken hadde også med seg Johanna Isager Howe, daglig leder for den kommersielle driften av Wergelandshaugen Kulturdestinasjon. Johanna har masse spennende ideer og planer for stedet, så her er det bare å følge med på deres nettsider.Etter en liten pause med masse god mingling presenterte Line Haukland og Merete Rustand Solli fra Akershus Fylkeskommune det de jobber med og hvordan de legger til rette for at man kan jobbe med kultur og skapende virksomhet. De la vekt på hvor viktig det er å samles og legge til rette for gode møteplasser. De snakket også om tilskuddsordningene for 2024 og litt om hvordan det er lettest å komme i kontakt med fylkeskommunen. Her ble det åpnet for innspill fra salen, og flere hadde gode innspill.Vår egen Remy Skogstrand avsluttet med å snakke litt om den nye portalen Gardermoregionen.no og hvordan man kan synliggjøre kultur og kreative næringer der. 

Etter foredragene var det mange som benyttet muligheten til å fortsette de gode samtalene i Amalies Have og på omvisningen rundt på området og i den fantastiske hovedbygningen.