Gardermokonferansen 2022

Gardermokonferansen er en årlig møteplass for regionen i regi av Innovasjon Gardermoen, og vårt største arrangement i løpet av året. I år holdes konferansen på Thon Hotel Oslo Airport. 

Konferansen tar opp viktige temaer som berører utviklingen i regionen og områdene rundt. Den henvender seg til brede interessegrupper i samfunnet, og deltakerne er representert fra mange miljøer; næringslivet, kommuner/fylker, forskningsmiljøer/skoler og interesseorganisasjoner.
 

Gardermokonferansen skal gi impulser til nytenkning og nyskapning og invitere til debatt om sentrale nærings- og samfunnsspørsmål.
 

På konferansen i 2022 skal vi innom temaer som:
  • Bærekraft
  • Næringsutvikling
  • Dele ut Innovasjonsprisen for Gardermoregionen 2022