Årsmøte for 2021

Innovasjon Gardermoen innkaller sine medlemmer til årsmøte.

Dag:     Tirsdag 29.mars 2022
Tid:       kl. 09.00 – 10.30
Sted:    Årsmøtet gjennomføres på Herredshuset, Jessheim.

Alle medlemmer har møterett ved innregistrert representants personlige fremmøte eller fullmakt.
Dagsorden
 1. Godkjenning av innkalling og saksliste      
 2. Valg av møteleder, referent og 2 representanter til å underskrive protokollen         
 3. Årsberetning
 4. Regnskap
 5. Innkomne saker og saker fremlagt av styret
 6. Etiske retningslinjer
 7. Handlingsplan/aktivitetsplan
 8. Fastsettelse av styrets honorar
 9. Budsjett m/fastsettelse av medlemsavgifter
 10. Valg av styre
 11. Valg av revisor, - fastsettelse av honorar
 12. Valg av representant(er) til valgkomité

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
Innovasjon Gardermoen

Hanne Ulsletten (s)
styreleder