Velkommen til landets mest attraktive region!

Velkommen til landets mest attraktive region!

Vi holder deg oppdatert om utviklingen - klikk i kartet for lenker til delregioner og kommuner!

Romerike ligger sentralt i Gardermoregionen som også omfatter Hadeland-, Gjøvik-, Hamar- og Glåmdalsregionen, til sammen 34 kommuner innenfor en omkrets på 85 km fra hovedflyplassen. Disse områdene orienterer seg naturlig mot vekstsentrene rundt Gardermoen, og anses som et felles nærings- og arbeidsmarkedsområde.

For Innovasjon Gardermoen er det naturlig å fokusere på det som skjer på Romerike/rundt hovedflyplassen, men aktiviteten i regionene rundt er også viktig for utviklingen i hele regionen.

Vi håper vårt regionskart vil bli en god og nyttig veiviser (kun tilgjengelig på større skjermer)!

Nettstedet benytter cookies for måling av trafikk. Mer informasjon om cookies. Benytter du andre tjenester på vår nettside må du godkjenne vår personvernerklæring.