Samarbeid

Formål

Vi arbeider for økt verdiskapning i medlemsbedriftene og utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Innovasjon Gardermoen er en frittstående sammenslutning av bedrifter, som gjennom fokus på aktiviteter som gir kost-/nytteeffekt av medlemskapet, skal arbeide for medlemmenes næringsinteresser, bedriftsutvikling og verdiskapning. Organisasjonen skal på vegne av bedriftene utgjøre et viktig kontaktledd ovenfor regionale utviklingsaktører og offentlige premissgivere.

For mer info - les i vår brosjyre!

 

Nettstedet benytter cookies for måling av trafikk. Mer informasjon om cookies. Benytter du andre tjenester på vår nettside må du godkjenne vår personvernerklæring.