Næringsarealer Nannestad kommune

Planavdelingen har utarbeidet oversikt med status over næringsarealer i Nannestad kommune per 1 september 2021.
Oversikten finner du her