Vi arbeider med å lansere IG's Facebook side

Vi arbeider med å lansere IG's Facebook side

AnnonseplassVi bestreber oss hele tiden på å utvikle våre informasjonskanaler.

Facebook vil bli et verdifullt verktøy for IG, både til nyhetspublisering og for kommunikasjon og dialog mellom medlemmene.

Via Facebook vil også medlemsbedrifter lett kunne gi oss nyttige tilbakemeldinger på det vi gjør.

Utskrift