Invitasjon til temamøte Torsdag 28. Mars 2019

Invitasjon til temamøte Torsdag 28. Mars 2019

I forbindelse med vårt Årsmøte 2019 inviterer Innovasjon Gardermoen til TEMAMØTE, med etterfølgende lunsj og nettverksbygging!

Dato: Torsdag 28. mars
Tid:   kl 0930 - 1130
kl 1130 - 1230 lunsj og «bli kjent» for de som vil.
Sted: Gardermoen Airport hotell, Ravinevegen 11, Gardermoen

Sjefsøkonom Jan. L. Andreassen Global/nasjonal økonomi - trender og mulige ringvirkninger for Norge.
Sjefsøkonom Jan. L. Andreassen i Eika-Gruppen vil ta for seg utviklingen i internasjonal og norsk økonomi; hvilke trender ser vi, hva slags ringvirkninger kan det få for Norge/norsk næringsliv, og hva kan det bety for videre nærings- og boligutvikling i vår region?
Air & Sea Manager Tom Erling Mikkelsen i MOWI AS Laksens vei fra sjøen til markedet ute i verden - på 3 døgn!
Det krever operasjonell nøyaktighet, høyteknologi, og avansert logistikk, bl.a. omlasting til transportfly via MOWI,s logistikk-terminal på Gardermoen. Air & Sea Manager Tom Erling Mikkelsen i MOWI AS (tidl Marine Harvest AS) vil fortelle om selskapet og utviklingen av norsk sjømateksport, som har passert 100 mrd årlig! MOWI AS er et av verdens største selskaper innenfor sjømat, med > 10 mrd kr i omsetning i fjor. 
Knut Aandal er daglig leder i Akershus Reiselivsråd Utvikling og bærekraft – et reiselivsdilemma?
Knut Aandal er daglig leder i Akershus Reiselivsråd og arbeidende styreleder i Visit Oslo Region, som dekker området fra Lillehammer/Elverum og ned til og med Østfold/Vestfold. Knut kjenner reiselivet i regionen meget godt og vil ta for seg utviklingen, trender, og viktigheten av Oslo Lufthavn som trafikkdriver for reiselivet.
Martin Langaas, direktør for Traffic Development & Cargo Turisme i Norge - Oslo Lufthavns rolle som «Nav».
Martin Langaas, direktør for Traffic Development & Cargo på Oslo Lufthavn, vil ta for seg turismens omfang og vekst i Norge de seneste år, hva som er driverne, og hva turismen betyr for næringsutvikling og vekst i regionene rundt om i landet. Og at OSL’s strategiske nøkkelrolle som «Nav» for både turisme og sjømat i Norge skaper mange arbeidsplasser, både direkte og indirekte, i vår region.

En utmerket anledning til å få ny innsikt, impulser og ideer, og nye kontakter!

Etter temamøtet inviterer vi til felles lunsj ca kl 1130 -1230.

Påmelding og betaling innen mandag 25. mars her:

Påmelding temamøte

Velkommen! - ta gjerne med deg kollegaer og forretningsforbindelser!

Med vennlig hilsen

Mette Blåfjell

Prosjektleder

Nettstedet benytter cookies for måling av trafikk. Mer informasjon om cookies. Benytter du andre tjenester på vår nettside må du godkjenne vår personvernerklæring.