Eidsvollbygningen

Frokostmøte Eidsvoll tirsdag 13. mars kl 0800-1000

Sted: Eidsvoll 1814, Magovegen 13, 2074 Eidsvoll Verk.

Møtet blir i Auditoriet i Wergelands Hus

Program kl 0800 -1000. Frokost serveres fra kl 0730.

Norges Lastebileier- Forbund; Transport på vei/virksomhetsområder, med spesielt fokus på NLF/Fair Transport  v/adm. direktør Geir A. Mo, Norges Lastebileier-Forbund

Næringsbanken ASA – ny finansaktør i vår region. Målet er å bli 3dje største bank i Innlandet  v/adm direktør Øystein Snuggerud og banksjef marked Vegard Sæten

Reklame-huset AS – lokal Gaselle-bedrift  4 år på rad! Hvordan har veien frem vært, og hva er suksessfaktorene? v/ daglig leder Olav Granly

Eidsvoll kommune  - ordet er fritt
v/ordfører John- Erik Vika

Nettstedet benytter cookies for måling av trafikk. Mer informasjon om cookies. Benytter du andre tjenester på vår nettside må du godkjenne vår personvernerklæring.