UTSATT! Invitasjon til frokostmøte bygg og anlegg i samarbeid med:

 

               

Hvordan være med å kjempe om flere og større jobber innenfor offentlige anskaffelser/anbud?

Ønsker din bedrift å være med på de "større jobbene", selv om dere ikke nødvendigvis er så store? 

Dette frokostmøte er utsatt til medio mai. Vi kommer tilbake med ny dato over påske!

Dato: 12 mars
Tid:   kl. 08.00 - 10.00         
Vi starter dagen med mingling og frokost, programstart 08.30

Sted: Jessheim Storsenter, Senteradministrasjonen 4 etg.

 

Program

08:00 - 08:30

Mingling og frokost

08:30 - 08:50

Offentlige anskaffelser og Rammeavtaler v/Tor Kjærstad, daglig leder ØRIK

08:50 - 09:10 

Formålet med investeringer i bygg- og anlegg er at det skal bli gode samfunnsmessige løsninger til det beste for brukerne.

v/Erlend Eggum, direktør i HRP Region Øst

09:10 - 09:30

Hvordan gjennomføre de gode prosjektene, og hva kan vi som entreprenør bidra med ifht. lokal leverandørutvikling.

v/Ole Johan Krogh, regionleder Ø.M.Fjeld

09:30 - 09:40

Er tiden inne til å danne et nettverk innen Bygg og Anlegg for å sikre  lokale bedrifter for en større andel av utbyggingen i regionen?

v/Runar Bålsrud, daglig leder Innovasjon Gardermoen 

09:40  

Mingling


 

ØRIK: Kommer i sitt innlegg inn på grunnleggende regelverk, viktig informasjon/fakta, spesielle forhold innen Bygg & Anlegg, handlingsrom for lokale leverandører, nye prosedyrer innen innovative anskaffelser, klima/miljø og rammeavtaler.


Formålet med investeringer i bygg- og anlegg er at det skal bli gode samfunnsmessige løsninger til det beste for de som skal bruke bygget- eller anlegget. For å lykkes er den tidlige fasen i prosjektene viktig, da rammene settes for både hva som skal bygges og hvordan anskaffelsene skal gjøres. Det har i den senere tid blitt fokusert mer på samspill for å kunne utnytte entreprenørens kompetanse i større grad i tidligfasen i prosjektene. I en verden der det stilles stadig større krav til alle aktørene for å tilfredsstille fremtidens krav til klima- og miljø, digitalisering osv. blir gjennomføringen av anskaffelsene viktige. Dette innebærer at det er viktig å legge klare rammer for å sikre at leveransen er i tråd med behovet gjennom kvalifikasjonskrav, tildelingskriterier og evalueringsmetode. Dette blir viktig for morgendagens byggerier! Vi setter fokus på den tidlige fasen i prosjektene og hvordan godt samspill/samarbeid kan lede til bedre løsninger for fremtiden.


Entreprenører og leverandører sitter med viktig kompetanse som i stadig sterkere grad etterspørres av byggherrer i tidligfase. Ved å komme tidlig inn i planleggingen og utformingen av et prosjekt, kan vi også sikre at prosjektet blir gjennomførbart og tilpasses de økonomiske rammer som er lagt. Videre vil dette danne en solid plattform for et godt samspill i gjennomføringsfasen. Som entreprenør står vi for store innkjøp i våre prosjekter og tilsvarende er vi avhengig av et godt samspill med våre underentreprenører og leverandører. Dette markedet er viktig å utvikle på Romerike slik at vi sammen kan møte det grønne skiftet med høyt fokus på miljø- og klimakrav. Dette vil da medføre at vi i enda sterkere grad kan tilbyr våre byggherrer mer framtidsrettede og innovative løsninger.


Påmelding til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innen fredag 6 mars. 

Meld deg/dere på med navn, firma, e-post og telefon nummer. 

Gleder oss til å se deg - ta gjerne med deg kollegaer og forretningsforbindelser!  


Med vennlig hilsen

Mette Blåfjell

Prosjektleder

Nettstedet benytter cookies for måling av trafikk. Mer informasjon om cookies. Benytter du andre tjenester på vår nettside må du godkjenne vår personvernerklæring.