Badet Kulturtun, tirsdag 12. juni 2018

Frokostmøte for næringslivet, tirsdag 12. juni 2018

Eidsvoll - Badet Kulturtun, tirsdag 12. juni 2018. Program kl 0800 -1000. Frokost serveres fra kl 0730.

Forsikringsbransjen  i Norge- utvikling/trender i bedrifts- og privatmarkedet
v/ direktør Tor Håkon Ballo, Eika Forsikring AS, Hamar

Teknologiparken på Eggemoen – historien bak/hvordan har den blitt til? Hva har kommunen gjort for å tilrettelegge og støtte opp om virksomheten? Hvordan ser fremtiden ut – hvilke spennende scenarier ser de foran seg?
v/ Ola Tronrud, gründer og eier av Tronrud Engineering AS og Eggemoen Aviation & Technology Park

NAV Jobbservice Øvre Romerike – med fokus på jobbskaping og «den rauseste sjefen  på Øvre Romerike i 2018»
v/Lise Andersen, leder NAV Eidsvoll og Anne Berit Sandaune, markedskontakt  NAV Eidsvoll 

Eidsvoll kommune  - status for planarbeidet i Eidsvoll
v/Olav Resaland, leder Hovedutvalg næring, plan og miljø

Nettstedet benytter cookies for måling av trafikk. Mer informasjon om cookies. Benytter du andre tjenester på vår nettside må du godkjenne vår personvernerklæring.