Den rauseste sjefen

Kjenner du Øvre Romerikes rauseste sjef?

Vi i NAV jakter nå på den rauseste sjefen på Øvre Romerike. Hjelp oss finne vedkommende!

Rundt 15 000 mennesker er delvis eller helt uten arbeid grunnet helseproblemer eller arbeidsledighet på Øvre Romerike i dag. Noen har nedsatt psykisk og fysisk helse, andre har lite utdanning, språkutfordringer eller andre vansker med å få seg jobb.

– For å hjelpe flest mulig ut i jobb er NAV avhengig av sjefer, ledere og arbeidsgivere som våger å gi mennesker en sjanse, sier Gry Hosøy, NAV-leder i Ullensaker og juryleder.

Heldigvis finnes det sjefer på Øvre Romerike som er god på inkluderende rekruttering, har mot til å gi sjansen til de med hull i CV-en, og som har evne til å skape et godt og inkluderende arbeidsmiljø. En raus sjef er også en som har tillitt til sine ansatte, og som klarer å romme mennesker og arbeidstakere som er litt annerledes enn seg selv, som har en ulik historie og bakgrunn, og som gjør de ansatte gode.

Nominer på Facebook

– Kjenner du en raus sjef på Øvre Romerike? Frem til 29. oktober kan du nominere vedkommende på Facebook, sier Hosøy.- Vær med på jakten, og nominer han eller henne på vår Facebook-side nå!

https://www.facebook.com/rausesteovre

Nettstedet benytter cookies for måling av trafikk. Mer informasjon om cookies. Benytter du andre tjenester på vår nettside må du godkjenne vår personvernerklæring.