Over 150 deltok på Næringsdag Gardermoen 2017

Konferansen ble åpnet av banksjef Odd Nordli i Aurskog Sparebank. Øvre Romerike er en av landets mest spennende regioner og dagens konferansier Else Kåss Furuseth ledet oss gjennom dagen på en utmerket måte, med mye latter om hennes oppvekst på Jessheim.

«Øvre Romerike er Norges mest sexy region»

Ullensaker-ordfører Tom Staahle fikk publikum med seg på at «Øvre Romerike er Norges mest sexy region». Det er her det skjer! Staahle var klar på at det må investeres mer penger fra Staten, også på det som foregår utenfor gjerdet på flyplassen. Ullensaker har passert 35.000 innbyggere og hovedflyplassen er motoren for utviklingen. Vi ser nå større ringvirkninger også til de andre kommunene i området. Med uttalelser som "ja-stempelet står klar på pulten", og "negativitet kan gå en annen vei", ble foredraget hans en refleksjon over de muligheter som vi nå ser utvikler seg. Hans dør står åpen og han ønsker flere næringsbedrifter til hele Øvre Romerike.

Makroperspektivet  - og hvorfor vi er redde for endringer

Sjeføkonom Jan Andreassen i Eika–Gruppen gav også en positiv beskrivelse av fremtiden på Øvre Romerike fra en makroøkonoms synspunkt. Området rundt hovedflyplassen vil fortsatt være i positiv utvikling, selv etter at eldrebølgen slår til på landsbygda, "som vil dø ut uten innvandring". Og sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen påpekte at mange av de endringene vi er redde for, ikke engang behøver å bli reelle, da nye faktorer som vi ikke ser i dag, kan bli gjeldende.

Jessheim – Norges mest positive by!

Etter lunsj presenterte Tore Kværner Jessheim – Norges mest positive by! Vi fikk en interessant historie om Jessheim, helt tilbake til fra da Hydranten var en slakterbutikk, startet av hans besteforeldre. Han satte fokus på elementer som kan gi Jessheim et arkitektonisk preg som løfter oppfattelsen av byen, med gode sentrumsgater som skaper gode boforhold for innbyggerne og gjør byen attraktiv. Hans oppfordring til politikerne var «at kommunen er med på å bestemme hvor vi skal ha grøntarealer på Jessheim, og ikke bare overlater ansvaret til oss utbyggerne». Utviklingen av boliger på Jessheim går veldig fort, og politikerne bør lage en helhetlig plan og sette av plass til en bybane, grøntområder, med mer. Han oppfordret politikerne til å reise mer for å få gode ideer til utvikling av byen.

Gardermoen Vest Næringspark skyter fart

Tor Eivind Nordby Vik fra Nordby Maskin presenterte Gardermoen Vest Næringspark, som ligger i Nannestad kommune. Utviklingen av parken skyter nå fart, og Akershus Utleie AS har allerede flyttet inn i parken. Tor Eivind Nordby Vik mottar daglig telefoner fra interessenter som vurderer å bygge i næringsparken, som ligger kun 700 meter fra Oslo Lufthavns vestre rullebane, og var ferdig regulert allerede i 1997. Utviklingen av parken kom igang etter at Nordby Maskin trengte nye lokaler. Han oppfordret også politikerne til å tenke større og i et lengre perspektiv, slik at en kan få en helhetlig næringsplan og et godt samfunn for de som skal bo og jobbe der. Folk yter mer når de trives også på jobb!

Boligprisene har økt 261,6 % siden 2003

Tim Holmvik var enig med tidligere foredragsholdere, og sier at det skjer utrolig mye spennende på Øvre Romerike, og nevnte Råholt, Eidsvoll, Nannestad og Jessheim som store vekstområder. Han oppfordret også til å løfte blikket mot Kløfta og Årnes. Boligprisene har økt 261,6 % siden 2003. Eiendomsmarkedet ligger ca 1 år etter Oslo Børs som nådde "all time high" 9. mai i år. Etter prognosene vil det flytte 12 300 mennesker inn på Øvre Romerike de neste 10 årene, dvs at vi får en forsatt sterk vekst i området.

Utvikling av elektriske fly og fylling av biodrivstoff på Gardermoen.

Næringsdagen ble avsluttet med presentasjon av nye Oslo Lufthavn, som åpnet Terminal 2 torsdag 27. april. Øyvind Hasaas, Administrerende direktør ved Oslo Lufthavn påpekte at "vår jobb er ikke å drive utviklingen, men å legge til rett for at utviklingen kan skje". Ut fra forventet passasjervekst i årene fremover mener de at en tredje rullebane på Gardermoen vil bli nødvendig rundt år 2030. En ny rullebane vil koste 8 milliarder. De jobber nå med å utvide "Non-Schengen området" på flyplassen for å kunne ta mer av den Intercontinentale trafikken. De arbeider også med et prosjekt for å få sjømat fort ut i verdensmarkedet, og Hasaas satte humoren på dagsorden når han sa at «ingen har det mer travelt enn en død laks». Videre kunne han fortelle at Oslo Lufthavn er verdens første internasjonale flyplass som tilbyr alle flyselskap innblanding av biodrivstoff, og han tok oss deretter inn i fremtiden med å fortelle at Boeing og andre store flyselskaper er i gang med å lage elektriske kortdistansefly.

En meget vellykket Næringsdag ble avsluttet av Administrerende banksjef Torleif Lilleøy i Odal Sparebank, som påpekte at Eika-bankene går motsatt vei av de store forretningsbankene; de satser også digitalt, men ønsker å opprettholde tett kontakt med/snakke med sine kunder, og mener det er det beste grunnlaget for å bygge langsiktige kundeforhold.

Vi minner om Gardermokonferansen torsdag 8. november 2017 - sett av dagen!

Nettstedet benytter cookies for måling av trafikk. Mer informasjon om cookies. Benytter du andre tjenester på vår nettside må du godkjenne vår personvernerklæring.