Årsmøte

Innkalling til Årsmøtet 2017 med Temamøte onsdag 29. mars 2017

Innovasjon Gardermoens Årsmøte 2017 legges sammen med Temamøte Innovasjon og Nyskaping. Sted Scandic Oslo Airport hotell, Gardermoen

Innkalling ligger i bunnen av denne artikkelen og på medlemsidene.

Onsdag 29. mars 2017
Scandic Oslo Airport hotell, Gardermoen

Kl 0800 - 0830 Servering av frokost
Kl 0830 - 0945 Årsmøtet
Kl 1000 - 1230 Temamøte Innovasjon og Nyskaping m/lunsj

Agenda Temamøte

Innovasjon Norges mål, strategier og planer for å øke innovasjon og vekstkraft i Norge
Hva er hovedsatsingsområdene på nasjonalt plan? Er det spesielle områder/næringer det satses på for å øke innovasjon og nyskaping i vår region?
Direktør Per Annar Lilleng, Innovasjon Norge, m/ansvar for Oslo, Akershus og Østfold

«Oslo Airport City» - nytt konsept for utvikling av Gardermoen Næringspark 
Hvem er den nye eiergruppen i Gardermoen Næringspark? Hva er «Oslo Airport City»- konseptet, og hvilke visjoner og planer har de nye eierne for fremtidig utvikling av Gardermoen Næringspark?
Adm direktør/CEO Thor Thoeneie i Oslo Airport City AS

En utmerket anledning til å få ny innsikt, impulser og ideer, og nye kontakter!  Håper du kommer - ta gjerne med deg kollegaer og forretningsforbindelser!

Egenandel kr 290,- pr deltaker inkludert lunsj.

Bindende påmelding til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innen fredag 24. mars.

Innkalling til Årsmøte 2017

Det innkalles til Årsmøte i Innovasjon Gardermoen
Dag: Onsdag 29. mars 2017
Tid: kl 0830-0945
Sted: Scandic Oslo Airport hotel, Gardermoen 

Dagsorden

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder, referent og 2 representanter til å underskrive protokollen
3. Årsberetning
4. Regnskap
5. Innkomne saker og saker fremlagt av styret 
6. Handlingsplan
7. Budsjett m/fastsettelse av medlemsavgifter
8. Valg av styre
9. Valg av revisor, - fastsettelse av honorar
10. Valg av representant(er) til valgkomité etter innstilling fra styret

Alle medlemmer har møterett ved innregistrert representants personlige fremmøte eller fullmakt.
Saker som ønskes fremmet på årsmøtet skal være styret i hende senest 15. mars 2017.  Sakene sendes på adresse:
Innovasjon Gardermoen, Tunvegen 19, Sør Gardermoen Kultur og Næringspark, 2060 Gardermoen. Eller til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Merk konvolutten/e-post med ”Sak til Årsmøtet 2017”

Vel møtt

Med vennlig hilsen
Innovasjon Gardermoen

Harald Skjønberg
styreleder

Nettstedet benytter cookies for måling av trafikk. Mer informasjon om cookies. Benytter du andre tjenester på vår nettside må du godkjenne vår personvernerklæring.