Temamøter

Temamøter

Målet med temamøtene er å øke bevissthet og kunnskap på sentrale bedrifts- og fagområder, og gi impulser til nytenkning og nyskapning.

Temamøtene er i tillegg viktige arenaer for kontaktskaping, relasjonsbygging og sosialt samvær. Temamøter holdes 6-8 ganger i året.

Temafrokost
Har du et nytt produkt eller tjeneste? Har du en ny ide som kan forenkle ulike prosesser? Har du lyst til dele det med noen av IGs medlemmer, og lufte tanker?

Da kan du sammen med oss invitere til et frokostmøte. IG og du går sammen og inviterer! Det er også en viktig plass for å møtes og bli kjent, bytte visittkort og knytte kontakter!

Temakvelder
Temakvelder er en møteplass som gjerne kombinerer det faglige med det sosiale - vi spiser og hygger oss sammen, og har et faglig innlegg gjerne relatert til ting i tiden som berører bedriften og/eller den enkelte av oss.

Du kan også invitere til temamøter ute i din bedrift, hvor du samtidig får muligheten for å presentere bedriften og produktene dine!

Nettstedet benytter cookies for måling av trafikk. Mer informasjon om cookies. Benytter du andre tjenester på vår nettside må du godkjenne vår personvernerklæring.